21 Kasım 2012 Çarşamba

AH KOLYE


Âşk, kudretin bu evreni yarattığı elidir.
Ve ancak bu el, canlılığa bu âlemde özgürlüğünü verecektir.
“Âh” Âşkın yaktığı, kavurduğu feryattır.
Zaten bu âlemin bir diğer ismi de feryat âlemi değil midir?

*******

“İlim, apaçık bir suâldir. Âşk ise gizli bir cevaba benzer.“ 
Muhammed İkbal 
Âşkın tüm sorulara cevap verebileceğini ifade ederken, cevabın gizli olması onun edebindendir. Her ne kadar âşk taşkın bir güçse de onun edeple olan dostluğu kadimdir. Âşkı ateş olarak değerlendirirsek edebi de örse inen çekiç olarak görmeliyiz. Ve örsün üstünde biz...
Âşık, mâşukuna duyduğu âşkı mükemmel bir ifadeyle izah etmelidir. Bu izah öyle bir üsluba bürünmeli ki mâşukun gönlü hoşnut edilmelidir. Sonuç, âşk ateşinden yanan bir yüreğin feryadı bile mâşukunu rahatsız etmemelidir. Lâtif bir izhar olmalıdır bu. Tasavvuf ehli bu ifadeyi “Âh min-el ÂŞK” olarak dile getirmiştir. Ortada bir feryat var lâkin o feryat da bile edepten mâşukun adı gizli olarak zikredilir. 
Mâşuk olan yüce yaratıcı âşığından tek şekilde bir şikâyet ve niyâz kabul eder. O da sadece “ÂH”tır. Arapça “ÂH” kelimesi “elif” ve “he” harflerinden oluşur. Elif lafzatullahın ilk harfidir. Son harfi de “he” dir.  Bir nevi âşık ÂH diye inlerken de mâşukunun ismini dilinden düşürmez.


İşte bu düşüncelerle "Ah'ımızı" boynumuza astık ve yetmedi o "Ah"ı sizlerle paylaştık..
Muhabbet ve Aşk ile...

3 Ekim 2012 Çarşamba

T SHIRT - YAZILI RIFK
Yazılı Rıfk

25 kareden oluşan rakamların toplamı sağdan-sola, yukarıdan-aşağı ve çarpraz olarak toplandığında 66 olarak sonuçlanmakta.
Ebced Hesabında 66 Lafzatullaha Karşılık gelmektedir.

bu desenin Rıfk'tan farkı, rakamların hangi dilden olduğu üzerinde yazılı olması.


T SHIRT - RIFKRıfk

25 kareden oluşan rakamların toplamı sağdan-sola, yukarıdan-aşağı ve çarpraz olarak toplandığında 66 olarak sonuçlanmakta.
Ebced Hesabında 66 Lafzatullaha Karşılık gelmektedir.


2 Ekim 2012 Salı

T SHIRT - KAPTANİYE GÜLÜKaptaniye Gülü

Altı dilim olması altı nefis mertebesini, ortadaki nokta ise kâmil nefsi, her bir dilimin beş kademesi ise incele incele nokta olmayı ve kalpte ilmin parlamasına engel olan beş mâniyi ifade etmekle birlikte istikamet üzere olabilmek için beş ölçüyü de temsil etmektedir.
Ayrıca altı cihete / yöne (alt-üst-sağ-sol-ön-ard) bir izafeti vardır. 
Noktanın ise ciheti yoktur. Ayrıca istikamet üzere olunmasına işaret “Gül”   bir gemi dümenine benzetilmiştir.